Home
Bedrijfsprofiel
Mediation
Trainingen
Coaching
Contact

Math Boesten
Communicatie & Conflicthantering

Postbus 23036
6367 ZG Voerendaal

06 - 23 57 92 59
info@boesten-mediation.nl

Download het tarieven overzicht
Download onze Klantkaarten
Deze zijn verkrijgbaar via Shaker Media

 

Ontwerp & realisatie: DesignerWorks / Inter-Media

Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale en vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator.

vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het is een transparant, relatief kortdurend proces, onder leiding van een neutrale deskundige op het gebied van conflicthantering. De mediator kiest géén partij! Hij begeleidt het proces, gericht op het vinden van eigen oplossingen.

Er wordt gekeken naar ieders belangen die schuil gaan achter de verschillende, tegengestelde standpunten om zo tot gezamenlijk gedragen en, voor eenieder, optimale resultaten te komen. Oplossingen worden gezocht in wederzijds belang en zijn vooral gericht op de toekomstige samenwerking. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Mediation is mogelijk wanneer partijen de wil hebben er samen uit te komen en bevoegd zijn om een overeenkomst aan te gaan waarin de oplossingen worden vastgelegd.

Keuzemotieven voor Mediation kunnen zijn:

  • een snelle oplossing is wenselijk
  • oplossing in eigen hand willen houden
  • behoud van de relatie
  • proces gericht op de toekomst
  • juridisch kader biedt geen echte oplossing
  • belang bij een vertrouwelijke, besloten afhandeling

Verbeteren van de communicatie

 

Math Boesten Communicatie & Conflicthantering richt zich bij mediation vooral op het verbeteren van de communicatie. Uitgangspunt is de overtuiging dat mensen zelf goed in staat zijn om keuzes te maken of beslissingen te nemen.

Al lijkt een conflict onoplosbaar en is het vertrouwen in de ander geschaad, toch blijken mensen, met behulp van een neutrale derde, de mediator, goed in staat om te komen tot gezamenlijk gedragen oplossingen.


De kosten van Mediation

De kosten voor mediation bestaan uit het honorarium van de mediator en eventuele hulppersonen; alsmede de door hen gemaakte kosten. In een mediationovereenkomst wordt een uurtarief (excl.BTW) in rekening gebracht voor de bemiddelingsgesprekken en voor eventuele andere activiteiten zoals het schriftelijk vastleggen van (tussentijdse) verslagen.

Betaling en verdeling van de kosten vinden plaats conform de afspraken die voorafgaande aan de mediation door partijen en de mediator vastgelegd worden in de mediationovereenkomst.

De kosten voor de coaching en training bestaan uit een uurtarief c.q. een dagtarief conform vermelding in de vooraf aangeboden offerte.

 

Math Boesten Communicatie & Conflicthantering © 2014 |** Algemene voorwaarden |** Privacy policy |** Disclaimer |